Tapauskertomus fysioterapiasta

Jalan puutuminen korjautui hermokudoksen liukuharjoitteilla

Olen huomannut ongelman, ettei suuri osa asiakkaista tiedä mitä fysioterapia on. Tämä ei ole ihme sillä suuri terveydenhuollon ammattihenkilöistä, mukaan lukien osa lääkärikunnasta ei tiedä, mitä fysioterapiassa tehdään, millaisissa asiakastapauksissa sitä voidaan hyödyntää. Moni varmasti tietää ammattinimikkeenä fysioterapeutin, mutta moni ei tiedä sitä, että työikäisiä fysioterapeutteja on Suomessa 15 000 ja tämä tarkoittaa sitä, että fysioterapeuttien ammattitaito ja työkokemus vaihtelee yksilöittäin huomattavan paljon. Meistä moni on uran alkuvaiheen taapertamisen jälkeen suuntautunut omien mielenkiintojen tai yritysten tarpeiden mukaisesti esim. tuki- ja liikuntaelinvaivoihin (niin kuin minä),  neurologiseen fysioterapiaan, työfysioterapiaan, akuutti fysioterapiaan, psyko-fyysiseen fysioterapiaan, jne jne.

Tavoitteenani on kertoa tapauskertomuksilla tuki- ja liikuntaelinvaivoihin erikoistuneen fysioterapeutin työkaluista. Millaisia asiakkaita minun vastaanotollani käy? Millaisia vaivoja heillä on? Miten he ovat päätyneet vastaanotolleni? Tapaukset ovat aitoja asiakastapauksia ja asiakkaat ovat antaneet luvan, että saan julkaista heidän tilanteestaan kertomuksen nimettömänä. Asiakkaat ovat myös itse lukeneet kirjoituksen ja tarkistaneet faktat.

Esitiedot

Vastaanotolleni ontui tuttu asiakas. Olimme aiemmin yhteistyössä hoitaneet asiakkaan kroonisesti reissutyön jumiuttamia niskaa ja yläselkää, nivelrikosta kärsiviä polvea ja lonkkaa sekä rankaperäistä selkäkipua, johon liittyi iskiasoireisto vasempaan alaraajaan. Nyt iskiastyyppiset oireet olivat palanneet vasempaan jalkaan, mutta oirekuva oli heti haastattelun alkuun erilainen: asiakkaan  toiminnallisena ongelmana oli kävely. Yli 1 km:n mittaiset kävelylenkit lisäsivät voimakkaasti jalan puutumista, tunnottomuutta ja ajoittain jalassa tuntui myös lievää motorista heikkoutta, jolla tarkoitetaan, ettei jalka täysin kanna painonvarauksen aikana.

Tutkimistulokset

Huomasin jo haastattelun perusteella iskiaoireiston syynä olevan eri syyn kuin vuosi aiemmin oireiden ollessa samankaltaisia. Tavallisesti rankaperäinen iskiasoireisto tykkää kävelystä ja pillastuu istumisesta. Nyt kuitenkin kävely tuotti oireet ja istumisella ei ollut niin selkeää vaikutusta oireisiin. Diagnoosin varmistamiseksi tein neurologisen testauksen, johon sisältyy mm. motoriikan ja tunnon arvioinnit. Neurodynaamisella testauksella taas saatiin tietoa alaraajan hermorakenteiden toiminnasta, koska neurodynaamiset testit liikuttavat ja tuottavat mekaanista ärsykettä testattuihin hermorakenteisiin. Tutkimisen ja haastattelun perusteella diagnoosiksi varmentui hermokudoksen toimintahäiriö. Kipu ja puutuminen ovat yleisiä hermokudoksen toimintahäiriöiden oireita, mutta toimintahäiriöt voivat olla myös kivuttomia esim. lihasheikkoutta tai kihelmöintiä. Hermokudoksen toimintahäiriöitä hoidetaan hermokudoksen mobilisoinnilla. Ohjasin asiakkaalle yhden lempeän hermoliukuharjoitteen, jota hänen oli määrä tehdä useamman kerran päivässä. Tein lisäksi hermon kulkualueelle manuaalisen käsittelyn, jonka tarkoituksena oli irrotella lihaksia ja lihaskalvoja ja parantaa myös hermon toimintaa.

Hermon liukumista lisäävä täsmäharjoite

Asiakas tuli viikon päästä uudestaan vastaanotolle, ja hän kertoi huomanneensa heti selkeää muutosta parempaan päin. Tilanne oli kuitenkin ottanut alun helpotuksen jälkeen pahasti takapakkia. Kertasimme kotiharjoitteen ja kävimme harjoitteeseen kuntoutumisen myötä mukaan otettavat progressiot mukaan. Kuukauden kuluttua ensitapaamisesta asiakkaan oireet olivat kokonaan poistuneet: hän pystyi kävelemään ilman puutumista ja tunto oli täysin palannut jalkaan.

Olemme saaneet asiakkaan kanssa todella nopeita muutoksia aikaan yhteistyössä em. vaivoissa, koska asiakkaan oma motivaatio kotiharjoitteluun on aina ollut äärimmäisen hyvä.

Tommi Tähtinen, Fysioterapeutti, Cert MDT, OMT-erikoistuva
tommi.tahtinen(at)easymove.fi
P. 050 3453335